امیر حسین ایمانی فارق التحصیل روانشناسی مشاور و آموزش بزرگسالان از دانشگاه تورنتو کانادا می باشد. او از سال ۱۳۸۰ به مطالعه و کار در زمینه تاثیر انسجام ذهن-بدن در سلامت روان و زندگی متعادل پرداخته است.

او دوره های مربیگری MBSR را در مرکز بهوشیاری در طب، سلامت و جامعه دانشکده پزشکی دانشگاه ماساچوست گذرانده و از سال ۱۳۸۵ به تدریس بهوشیاری در گروه های متعدد از جمله کارمندان، مدیران، بیماران، دانشجویان و متخصصین سلامت تن و روان در کشورهای مختلف پرداخته است. او مؤسس و مدیر مرکز بهوشیاری در طب و سلامت در بیمارستان آتیه می باشد.


در ایران MBSR مربیان رسمی


سحر طاهباز
دکترای روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران، ۱۳۹۰
۱۳۹۲, MBSR مربی رسمی
شیوا گرانمایه پور
دکترای روانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۱۳۹۶
۱۳۹۲, MBSR مربی رسمی
shiva_grn@yahoo.com
پگاه سبزميدانى
كارشناس ارشد روانشناسى تربیتی از دانشگاه آزاد تهران، ۱۳۸۸
 ۱۳۹۴, MBSR مربی رسمی
pegah.sabzmeydani@gmail.com
مریم عباسی
دکترای روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران، ۱۳۹۵
۱۳۹۴, MBSR مربی رسمی
abbasi.marya@yahoo.com
کورش معصوم زاده 
کارشناس فیزیوتراپی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد تهران، ۱۳۸۹
۱۳۹۵, MBSR مربی رسمی
ma.clinicalpsy@gmail.com
 
لعیا هوشیاری
کارشناسی  ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی تهران، ۱۳۹۲
۱۳۹۷, MBSR مربی رسمی
 
سمیرا ضرابی عجمی 
دکترای روانشناسی سلامت از دانشگاه علوم تحقیقات
۱۳۹۷, MBSR مربی رسمی 
 
سهیلا جمالی
 
کارشناس ارشد رشته مشاوره ۱۳۸۲از دانشگاه علوم و تحقیقات
۱۳۹۷, MBSR مربی رسمی
 
 
رستم علی نیا کروئی
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۹۷, MBSR مربی رسمی