دوره‌های عمومی


کاهش استرس بر اساس بهوشیاری در محیط کار

این برنامه به این منظور طراحی شده است که به شرکت کنندگان کمک کند از توانایی های درونی خود برای یادگیری مواردی مانند کاهش استرس، افزایش ثبات در موقعیت های پیچیده و دشوار، افزایش تفکر خلاق و وضوح فکر، بهبود مهارت های ارتباطی، پرورش و تقویت کار تیمی و رهبری، بهبود عملکرد کلی در محیط کار بهره گیرند.

دوره های کاهش استرس بر اساس بهوشیاری

در طی این برنامه خواهیم آموخت که چگونه به لحظه حال بازگردیم و از طریق تمرین های متعدد نظیر یوگای بهوشیارانه، راه رفتن و خوردن بهوشیارانه و نیز گفتگو و گوش دادن بهوشیارانه، می کوشیم توجهمان را به نفس، حس های بدنی، افکار و احساسات بازگردانیم.

دوره کاهش استرس ویژه نوجوانان

با توجه به تاثیرات اثبات شده انجام تمرین های بهوشیاری در کاهش علائم مشکلات روانشناختی نظیر اضطراب و افسردگی، و نیز تاثیر این دوره در افزایش میزان تمرکز، بهبود عملکرد تحصیلی، عزت نفس، افزایش مهارت های ارتباطی با همسالان و نیز افزایش مهارت حل مسئله در نوجوانان، این کارگاه با هدف کمک به نوجوانان در مقابله موثرتر با چالش های تحصیلی و بهبود کیفیت زندگی آنان طراحی شده است.

 

کارگاه های فشرده اقامتی

eghamatiاین دوره ها که مبتنی بر تمرین و تجربه‌ی  است که در طی دوره هشت هفته ای MBSR آموزش داده می شود، دوره های طولانی تری از تمرین های هدایت شده نشست بهوشیارانه، راه رفتن و حرکات بهوشیارانه را شامل می شود.

شناخت درمانی مبتنی بر بهوشیاری

شناخت درمانی مبتنی بر بهوشیاری (MBCT) برای افرادی طراحی شده است که از دوره های تکرار شونده‌ی افسردگی و خلق پایین رنج می برند. در این حوزه، قواعدی از شناخت درمانی با تمرین های مراقبه ای و تقویت بهوشیاری تلفیق شده اند. مبنای این دوره بر آشنایی با حالت مختلف ذهن که مشخصه‌ی اختلالات خلقی به شمار می رود بوده و همزمان با این شناخت، ارتباطی متفاوت با این حالات ذهنی برقرار می شود.

کارگاه بهوشیاری و کاهش استرس

در این دوره تمامی فنون و تمرین های رسمی و برخی از تمرین های غیررسمی دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری به صورت فشرده در کارگاهی هشت ساعته تمرین شده و در نهایت افراد به بیان تجارب خویش می پردازند.

پیشگیری از عود مبتنی بر بهوشیاری

پیشگیری از عود مبتنی بر بهوشیاری (MBRP) رویکرد درمانی جدیدی است که در سال 2010 در مرکز پژوهشی رفتارهای اعتیادی (Addictive Behaviors Research Center) دانشگاه واشنگتن توسط باون، چاولا و مارلات (Bowen, Chawla and Marlatt) برای افرادی که از عود رفتارهای اعتیادی رنج می برند ابداع شده است.

زایمان و فرزندپروری بهوشیارانه

تولد به راستی یک آغاز است، نه فقط آغاز زندگی کودک تازه متولد شده، که آغاز زندگی پدر و مادر در نقش پدر و مادری خود. پدر و مادر شدن شاید عمیق ترین دگردیسی ای باشد که در طی بزرگسالی رخ می دهد. زایمان و فرزندپروری بهوشیارانه (MBCP) برای کمک به افرادی ساخته شده است که در حال گذراندن این دگردیسی بوده و به مهم ترین، لذت بخش ترین و در عین حال پر استرس ترین کار دنیا یعنی تربیت و مراقبت از نسل آینده اشتغال دارند.