پیوند ها

 

http://www.umassmed.edu/cfm

مرکز بهشیاری دانشگاه ماساچوست

 

 

http://www.bangor.ac.uk/mindfulness

 مرکز بهشیاری دانشگاه بنگور

 

 

http://cedar.exeter.ac.uk/mindfulnes

 بهشیاری در دانشگاه اکستر

 

 

http://www.mindful.org/magazine

 مجله بهشیاری

 

 

http://mbct.com/mbct-classes/finding-an-mbct-program

 شناخت درمانی مبتنی بر بهشیاری

 

 

http://www.mindfulschools.org

 مدارس بهشیار

 

 

http://www.mindfulbirthing.org

 زایمان و فرزند پروری بهشیارانه

 

 

http://oxfordmindfulness.org

 مرکز بهشیاری دانشگاه آکسفورد

 

 

http://www.meditationandpsychotherapy.org

 موسسه مراقبه و روان درمانی

 

 

http://instituteformindfulleadership.org

 موسسه مدیریت بهشیارانه

 

 

http://www.soundstrue.com/store

تمرین های آنلاین بهشیاری

 

 

http://www.mindfulrp.com

 پیشگیری از عود مبتنی بر بهشیاری

 

 

بازگشت به بالا