خوش آمدید

   
قصد داریم در ابتدای سفرمان داستان سیمرغ را زنده کنیم. آن پرنده افسانه ای نماد احساس، سمبل دانستن از راه تجربه و مظهر شکوفا ساختن جوهر واقعی وجود و نیل به انسجام، بهبودی و شادمانی.مسیر طولانی است، اما در هر گام دریچه ای به روشنایی بیشتر به دیدن زخم ها و لغزش هایمان و پناه دادن به آنها با مهربانی و اعتباربخشی هر چه بیشتر و قدم به قدم پیش رفتن تا نزدیکی به خود واقعی مان که بی تردید خالی از کاستی و زخم نیست، اما به هم پیوسته، متصل و فراخ به وسعت بودن.این است مزه واقعی انسان بودن. ایده ال گرایی نیست بلکه تمامیت و به هم پیوستگی است  و تماسی مشفقانه با هر آنچه درون ما جریان دارد. در فرایندی از فروپاشی و انسجام هزاران سال است افرادی مثل من و شما راه التیام و بهبودی را با بهره گیری از تمرینهای بهوشیاری و دل هوشیاری با موفقیت طی کرده اند.برنامه آموزشی ما در قالب کارگاهها و دوره های اقامتی با حضور متخصصان آموزش دیده و کارآزموده حوزه سلامت ارائه داده می شود. امیدواریم از اطلاعات ارائه شده در اینجا بهره ببرید.
دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری

کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR) دوره ای تجربی است که در سال 1979 توسط پروفسور جان کابات زین در دانشکده پزشکی دانشگاه ماساچوست پایه گذاری شد. تحقیقات بالینی متعددی نشان داده اند که دوره MBSR تاثیری عمیق بر توانایی تنظیم افکار ذهن و هیجانات متعاقب آن و نیز سلامت جسمانی بر جای می گذارد.

این برنامه به عنوان یکی از حوزه های طب مکمل و جایگزین در بیش از 800 دانشگاه و بیمارستان در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. MBSR رویکردی نیرومند و منسجم برای مقابله با استرس های جسمی، هیجانی و روانشناختی فراهم کرده و نیز ابزارهای مقابله ای قدرتمندی را برای کنار آمدن با دردهای مزمن و بیماری های ناتوان کننده در اختیار ما قرار می دهد. این برنامه برای بسیاری از افراد مبنای محکمی است برای دستیابی به رشد معنوی و شفای عاطفی.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه دوره ها و کارگاه ها مراجعه کنید.